Oferta

Ogrody prywatne

 • projekty ogrodów,
 • kompleksowe zakładanie ogrodów,
 • odnawianie ogrodów,
 • usługi ogrodnicze i pielęgnacja,
 • aranżacja tarasów, balkonów i donic.

Zieleń publiczna

 • projekty koncepcyjne terenów zielonych,
 • realizacje projektów wykonawczych,
 • inwentaryzacje dendrologiczne,
 • ofertowanie,
 • doradztwo architektury krajobrazu,
 • projekty rewitalizacji terenów zielonych.

Zieleń drogowa

 • nasadzenia terenów zielonych,
 • zakładanie murawy trawiastej,
 • koszenie,
 • wycinka i karczowanie,
 • zrębkowanie i utlizacja biomasy
 • pielęgnacja,
 • nadzór inspektora terenów zieleni.

Prace ziemne i budowa dróg

 • umacnianie, skarp, nasypów,
 • hydrotechnika,
 • ogrodzenia autostradowe,
 • prace wykończeniowe.