Realizacje publiczne

l.p. budowa zleceniodawca kwota zadania data
1 Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Budimex 2.499.171,41
 • usunięcie drzew, zagajników i krzewów
 • usunięcie karp drzew
 • umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i hydroobsiew
 • umocnienie skarp matą przeciwerozyjną, humusowanie
 • sadzenie drzew i krzewów
 • pielęgnacja trawników i zasadzonych roślin
02.2015 – trwa nadal
2 Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ(bez węzła)- Stobierna Aldesa Polska Sp. z o. o 182.931,68
 • wycinka drzew i krzewów
 • karczowanie
 • zabezpieczenie drzew i krzewów
08.2015 – trwa nadal
3 Budowa autostrady A-4 Tarnów- Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębic- Pustynia Budimex 522.683,94
 • wykonanie trawników
 • sadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją
11.2013 – trwa nadal
4 Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków- węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,5- zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010 Mota- Engil 1.260.459,70
 • wykonanie zieleni wraz z pielęgnacją
10.2015 – trwa nadal
5 Budowa A4 Rzeszów Centralny- Rzeszów Wschodni od km około 574+300 do około 581+250 LIMBA 8.750,00
 • wykonanie nasadzeń
11.2015 – trwa nadal
6 Modernizacja obwałowań w rejonie rz. Widawy. Odcinek Katowice- Paniowice, gm. Oborniki Śl. ETP S.A 72.589,28
 • wycinka drzew i krzewów
10.2015-11.2015
7 Wykonanie hydrohumusowania na nasypach kolejowych ECO- BAZA
 • wykonanie hydrohumusowania
8 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny- Mydlniki- Balice wraz z nadzorem autorskim Astaldi S.p.A 20.000,00
 • wykonanie nasadzeń
06.2015
9 Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 DK-86 km 27+448 do km 28+648 PRInż-1 Sp. Z o.o 249.743,70
 • humusowanie z hydroobsiewem
 • sadzenie drzew i krzewów
04.2014-07.2014
10 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach II Faza. Zadanie 5: Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni „Repty” i „Leśna”- Repty Nowe IDS BUD 674.585,41
 • budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • wykonanie warstwy konstrukcyjnej drogi z kruszywa
 • odtworzenie nawierzchni
 • posadowienie zbiornika pompowni oraz zagospodarowanie terenu
04.2015-05.2015
11 Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” od km 540+956 – 541+704 autostrady A4-etap II Eurovia 242.177,01
 • nasadzenia
 • wykonanie ogrodzeń
11.04.-20.10.2016
12 Remont stawów ziemno betonowych w Mucharzu Omega 100.000,00 30.05.2016 – trwa nadal
13 Przebudowa drogi leśnej Huta Poręby – Łazy w Leśnictwie Siedliska na odcinku długości 1324 mb. etap II Lasy Państwowe 906.265,65 brutto
 • droga leśna
do 15.10.2016
14 Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów- Nowa Sól odc. 1 od km 272+650 do 286+043 Strabag 517.186,50
 • nasadzenia
rok 2017
15 Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej 2621S ul. Pikiety w Cieszynie na odc. 1,3 km 75.945,40
 • nasadzenia
 • geokrata
przygotowania do rozpoczęcia prac