Zieleń drogowa

 • nasadzenia terenów zielonych
  • profesjonalne sadzenie drzew i krzewów
  • transport materiału szkółkarskiego
  • realizacja projektów zieleni drogowej
 • zakładanie murawy trawiastej
  • siew tradycyjny
  • układanie darni rolowanej
  • hydro-siew
  • rekultywacja terenów płaskich
  • łąki kwietne
 • koszenie, wycinka i karczowanie
  • koszenie trawników na dużych powierzchniach
  • podkaszanie w trudno dostępnych terenach
  • wycinka drzew i krzewów
  • karczowanie drzew i krzewów
  • karczowanie karpin na wyrębach
  • zrąbkowanie gałęzi i konarów
  • zrąbkowanie korzeni
 • nadzór Inspektora Terenów Zieleni