Prace ziemne i budowa dróg

 • umacnianie skarp i nasypów
  • darniowanie
  • obsiew ręczny lub mechaniczny
  • hydrosiew
  • maty słomiane z hydrosiewem
  • geowłókniny z wsiewką nasion traw
  • maty antyerozyjne
  • faszynowanie
  • płyty ażurowe
 • gabiony i hydrotechnika
  • umocnienia rzek i rowów przez faszynowanie i wykonanie gabionów
 • ogrodzenia autostradowe
  • zakładanie ogrodzeń autostradowych
  • zakładanie siatek przeciw płazom
  • zabezpieczanie terenów występowania różnych gatunków zwierząt
 • prace wykończeniowe
  • nawierzchnie z kostki brukowej
  • nawierzchnie z płyt betonowych typu JOMB
  • umocnienia rowów prefabrykatami betonowymi
  • ścieki betonowe przy krawędzi jezdni
  • schody z elementów betonowych
  • umocnienia stożków mostowych kostką betonową, płytami ażurowymi
  • wykonanie poboczy
  • odhumusowanie
  • wykopy
  • nasypy
  • profilowanie
  • kopanie rowów
  • kopanie zbiorników